ATENCIÓN 24 H mail@tradlingua.com

Tradlingua: tradutores e intérpretes

Política de privacidade

Tradlingua unicamente recolle os datos persoais voluntariamente proporcionados polos usuarios nos formularios de contacto ou petición de información.

A recollida de datos de carácter persoal ten como finalidade a de levar a cabo accións informativas e comerciais sobre os servizos comercializados por Tradlingua, para o que poderá utilizar, entre outros medios, o correo electrónico, telefonía, Fax, correo ordinario ou calquera outro medio telemático. O usuario autoriza expresamente o uso dos seus datos para tales fins.

Tradlingua adoptou os niveis de seguridade de protección de datos de carácter persoal legalmente requiridos e instalou os medios e medidas técnicas necesarias para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo de datos de carácter persoal facilitados polos seus titulares.

Tradlingua non realiza cesión de datos a terceiros. Caso que así o fixer, informará previamente ó titular dos datos da finalidade e condicións da cesión.

O usuario, titular dos datos, terá en todo momento o dereito de acceder ós ficheiros automatizados, podendo exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos términos recollidos na lexislación de protección de datos. A tal fin deberá dirixirse mediante carta firmada polo titular dos datos a Tradlingua, ó seu domicilio social, indicando o domicilio do titular a fin de remitirlle a resposta de Tradlingua á súa solicitude.

Identificación

Denominación social LOCPROS, S.L.
CIF B27304294
Domicilio social: Avda. da Coruña, 309
Teléfono: 982 21 16 42
Correo electrónico: mail@tradlingua.com

Datos de inscrición no Rexistro Mercantil

Inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo, Tomo 328, Folio 53, Folla Lu-9594, Inscrición 1a.

× Empresa Servizos de tradución Servizos de interpretación Servizos de localización Maquetaxe/enxeñería Servizos adicionais Contacto Emprego